МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК


 

За нас

 

Сдружение „Младежки дейности” Пазарджик e създадено през 1998 година.

Сдружението развива  младежка клубна дейност, клубни занимания по интереси, школи и художествено-творчески формации на младите хора в свободното време; организира младежки културни развлекателни и образователни прояви, младежки кампании и инициативи; развива и подпомага  дейности с превантивна насоченост по проблемите на наркоманите, престъпността, алкохолизма, трафика,  проституцията, агресията и насилието; осъществява консултантска дейност по проблеми, касаещи младите хора, техните родители и възпитатели;  подпомага  и насърчава разпространението на всякакъв вид младежки дейности, насочени към изграждане на физическта култура,здравословен начин на живот и опазване на околната среда, образование, развитие на таланти; разработва и реализира проекти и програми, с които да подкрепя и партнира на държавни, общински и международни органи и институции, осъществяващи дейности, насочени към подобряване качеството на живот на младите, адаптивността им към демократичните норми, стандарти и ценности и идентификацията им като активни граждани на обединена Европа.

Сдружението  реализира успешно 2 проекта в рамките на Национална програма Младежки информационно-консултантски центрове /МИКЦ/ 2007-2010 година: през 2007 г. - „Младежки информационно-консултантски център – Пазарджик” 2007 година, Вх.№41-00-266/ 13.12.2006 г , финансиран от ДАМС в размер на 29390 лв.   и през 2008 г. - „Младежки информационно-консултантски център – Пазарджик”  2008 година , Вх.№ ДАМС 41-00-38 /28.02.2008 г., финансиран от ДАМС в размер на 25 000 лв.;проект „Магията на българския национален костюм”/2008 г./, финансиран от Фондация „Обществен фонд – Пазарджик” в размер на  5966 лв. и проект „Първи аматьорски мюзикъл в Пазарджик”/2009 г./, финансиран от фондация „Обществен фонд – Пазарджик в размер на 3000 лева. През 2012 и 2013 година Сдружение „Младежки дейности“ реализира 2-годишен проект в рамките на Националната програма за младежта  /2011 – 2015 година/, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) – „Младежки информационно-консултантски център Пазарджик“. Входящ номер : 10/010/П1- 006/ 14.10.2011.  Общ бюджет на проекта : 51 836   лева. 2014/2015 година Сдружението реализира едногодишен проект в рамките на Националната програма за младежта  /2011 – 2015 година/, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) – „Младежки информационно-консултантски център Пазарджик“. Входящ номер : 41-00-168 от 18.09.2014 г . Общ бюджет на проекта : 48 508   лева.

Всичките проекти МИКЦ Пазарджик са реализирани в партньорство с Община Пазарджик .

Сдружение „Младежки дейности“ е партньор в много проекти по програма „Младеж“ и програма „Младежта в действие“:

*  “Фолклор – откривателство – научаване” – Белгия;

   15 – 26 август 1999г.

* Дания – ECU-NET – проект /за млад.работници и лидери/

- 28.01 – 2.02.2003 – България – Велинград / 70 участници /от 10 страни

- 25 – 30 март – Португалия

- 21 – 26 юни – Румъния

- 16 – 21 – септ. – Уелс

*“Националната идентичност  за многообразието на европейската култура” – България и Гърция; 28 април – 5 май – 2003 – Аспровалта

*МАЖОР – март – октомври 2003 – изграждане на мрежа и популяризиране на  програма “Младеж”                                                            

* “Опазване на културното наследство”; 27 юли – 3 август 2003;

България, Гърция /Аспровалта/, Кипър

* “Национални култури – мост към обединена Европа”;

 01-10 август 2003  - “Орбита” – Цигов Чарк; България,  Швеция, Норвегия, Испания

*“Ежедневния живот на хората, отразен в песните и танците”; 1-10 август – 2003 г.; Гърция /Гефира/,  Кипър, Латвия, България

*Португалия –    SOL e ARTE;  30.08 – 06.09.2003; Португалия, България, Ирландия, Румъния, Дания

* “Breaking the walls” – Испания;  7 – 17 юли 2004; Испания, България, Шотландия, Швеция, Австрия, Норвегия

* “Фолклорно изкуство и традиции”  - Кипър/ Ларнака/;

27 август – 5 септември 2004;  Кипър, Гърция, България, Полша, Португалия.

* “Create the Art Rainbow” – Полша /Вроцлав/; 18 – 23 април 2005; за младежки лидери

* “Breaking the walls”- Шотландия /Единбург/;27 юни – 6 юли 2005г.

* “При изворите на Драма” – Гърция; 28 август – 4 септември 2005; Гърция, България, Кипър, Италия

*Европейската младеж за опазване на световното културно наследство на Юнеско – Португалия; 24.07.2006  -   04.08.2006; България, Германия , Гърция, Естония, Словакия, Испания,

 *Yuth NET CIS Contact Seminar and International Public Fair “Inclusion  through arts”-   Wroclaw, Poland; 22 -28 May 2006,

* „Превенция на младежкото насилие” -  Кипър; октомври 2008 г.

* Младежки обмени : Турция  през 2003 , 2004, 2005 и 2009 година; в  Испания  /Мурция/  и във Франция през 2008 година

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход