2015-02-13

ІІІ-ти Национален конкурс за хумор и сатира

 

humor.jpg

 

Краен срок: 21 април 2015

 

Темата е "Дум спиро сперо" ("Докато дишам, се надявам").

Условия за участие:

Конкурсът е анонимен;
Творците могат да участват до 3 (три) неподписани творби на хартиен носител, до една машинописна страница:
- фейлетони,
- миниатюри,
- стихотворения,
- басни,
- афоризми и епиграми.
Творбите изпращайте в голям плик, в който следва да постави своите координати в запечатан малък плик, на пощенски адрес:
Асеновград, ПК 4230,
Община Асеновград, площад "Акад. Николай Хайтов" № 9,
направление "Култура"
За справка: 0331 621 61, 0331 203 13 и 0894 413 533

Краен срок: 21 април 2015

Награди:

Първа награда - 500 лв.
Втора награда - 300 лв.
Две трети награди по 200 лв.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 май 2015 г. на специален концерт-спектакъл. Ще бъдат публикувани и на сайта на Община Асеновград

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход