2015-09-08

Национален литературен конкурс "Голямата книга на малкия град"

 

За автори, които живеят извън столицата

 

 

301_writer.jpg

 

Краен срок: 29.09.2015

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕСъюзът на свободните писатели в България – филиал Бургас, със съдействието на Община Бургас и Независимо женско  дружество „Самосъзнание”
обявява

Национален литературен конкурс „Голямата книга на малкия град“

Целта на конкурса е да разбуди и стимулира творческите заложби у литературните творци в по-малките градове и села в страната и с това да насърчи процеса на децентрализация на литературния живот у нас.

Очакваме вашите книги на български език, издадени през последните две години. Няма жанрово ограничение за творбите. Ще се състезават книги в две категории – поезия и проза.

В конкурса могат да участват автори, които живеят извън столицата, като за меродавно се счита местожителството, което съответства на данните в личните карти на участниците.

Всеки автор може да участва с до две издадени книги във всеки раздел, публикувани на хартиен или електронен носител. Няма тематични ограничения за произведенията.Лауреатите ще получат грамоти, парични премии и предметни награди.

Достойно представилите се автори ще получат препоръка за членство в Съюза на свободните писатели в България.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани във фейсбук и в сайта на Съюза на свободните писатели.

Произведенията изпращайте, както следва:

1. На адрес:

sspb@abv.bg

В WORD, формат (DOC или DOCX файлове), с големина на шрифта 12 пункта - (за книгите, публикувани в електронни издателства или литературни сайтове, като в този случай наред с текста на книгата в началото се посочва и линк за прочита и на страниците на издателството или литературния сайт).

2. На адрес:

Бургас – 8018
Ж. к. ”Зорница”
П.к. 39

(За книгите на хартиен носител)

Книгите на хартиен носител трябва да бъдат в 3 (три) екземпляра.

Всички автори трябва да вписват в края на книгата точен пощенски адрес, електронен адрес, трите имена на участника и телефони за връзка.

Отчитането на конкурса ще се състои в тържествена обстановка в гр. Бургас до края на годината, като точната дата ще бъде посочена допълнително на всички участници.


За допълнителна информация: тел. 0896115926; тел. 0988937813

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход