2015-10-23

Награда за поезия за правата на човека 

uhrsnlogofinalsmall.png

 

Краен срок: 20 ноември 2015 г. 

Universal Human Rights Student Network (UHRSN) със седалище във Виена, Австрия, организира първия конкурс за поезия за правата на човека. Тази година темата е „Бежанците и тяхното послание към Европа“.
Целта на тази награда е участниците да изразят себе си чрез споделяне на своето послание с Европа, като призоват лидерите и гражданите да предприемат действия и да гарантират, че човешките права на бежанците и търсещите убежище се спазват и че се установяват благоприятни процедури за законно влизане за хора, нуждаещи се от международна закрила.
За: всички, студенти, мигранти и бежанци са особено насърчавани да вземат участие в конкурса.
Награди: до 300 евро и сертификати

http://www.uhrsn.org/respond-human-rights-poetry-award/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход