2015-04-30

Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре

 

konkurs.jpg

 

По повод 70-годишнината на ЮНЕСКО Дипломатическият институт към министъра на външните работи, със съдействието на Националната комисия за ЮНЕСКО-България, Министерство на образованието и Министерство на околната среда и водите, обявява Национален младежки конкурс на тема: „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”.

Целта на конкурса е:

-          Да привлече вниманието на младежката аудитория към културното и природното наследство и проблемите, свързани с опазването му;

-          Да допринесе за осъзнаване на междукултурните връзки и на значението на културните и природните забележителности за цялостното устойчиво развитие на регионите;

-          Да мотивира младежите за срещи с местните общности и с представители на институциите по конкретните проблеми на защитените обекти;

-          Да привлече млади хора като доброволци за опазването и контрола на културното и природното наследство;

 

Условия на конкурса:

Изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от българските обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО /9 обекта/, който да го представя и рекламира с цел неговото опазване и ефективно използване в културния и социално-икономическия живот на съответния регион.

Освен визуална част предложението следва да съдържа писмено изложение до  1 страница /Times New Roman 12/ за това как авторът предлага да бъде опазван и управляван обектът и как вижда участието на младежите от региона в този процес /поемане на патронаж, „осиновяване” на обекта/. Предложенията да бъдат представени в електронен формат.

Участници: участие в конкурса могат да вземат български ученици (над 15-годишна възраст) и студенти

 

Срок за подаване на конкурсните работи – 30 юни 2015 г. на електронен адрес  bdi@mfa.bg 

 

Награди:

  1. До 10 юли 2015 г. журито ще определи 9 победители /по 1 за всеки обект от Списъка на световното културно и природно наследство/, които ще получат предметна награда;
  2. От 9-те победители ще бъде излъчен 1 с най-добър проект, чийто автор ще бъде награден с четиридневно посещение в Париж през септември-октомври 2015 г., където ще има възможност да посети Централата на ЮНЕСКО;

Отличените конкурсни творби ще бъдат представени от авторите си в рамките на Международната кръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура“ и изнесено заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО”, организирана от Фондация  „Созопол”.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Име                                      …………………………………………………………

Презиме                            …………………………………………………………

Фамилия                            …………………………………………………………

 

Дата на раждане           …………………………………………………………

 

Учебно заведение        …………………………………………………………

 

Адрес за връзка /пощенски адрес, мейл, телефон/

                                                                                                                                                                                                                                           …………………………………………………………

 

Писмено изложение до  1 страница /Times New Roman 12/

 

 

 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход