2015-02-04

Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж

*Творчество без граници*

 

tvorchestvo.bez.granici.jpg

 

Срок: 16 април 2015

Целта на конкурса е децата и младите хора: 

  •   да открият магията на дигиталната графика и живопис;          
  •   да нарисуват света през своите очи;
  •   да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания; 
  •  да ни накарат да усетим силата на детското въображение. 


  І. Изисквания към рисунките:

     1. Да са изработени на графична програма по избор
        ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)
     2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
    3.  Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори

 ІІ. Изисквания към колажите:

   1. Да са изработени с програма по избор;

    2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи. 

 ІІІ. Всяка рисунка  и колаж участващи в конкурса трябва да е представена:
 
    1. На хартиен носител  с размер на листа формат А4 -  паспартирана с размери 25х35 см .или А3 – паспартирана с          размери за  50х70см. 
    2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:
            * Заглавие на творбата;
            * Трите имена на автора;
            * Дата на раждане;
            * Точен адрес;
            * Учебно заведение (школа);
            * Преподавател;
            * Адрес за кореспонденция ( e-mail);
            * Име на програмния продукт с който е създадена.


 Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория

ІV. Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет групи:

       І група - 5  години; 

     ІІ група - 6 - 7 години;

    ІІІ група - 8 - 10 години;

     ІV група - 11-12 години;

     V  група - 13 - 14 години;


     VІ група - 15 - 17 години;

    
     VІІ група - 18 - 27 години

     VIII  група -  Деца със специални образователни потребности;

     IX -  Деца лишени от родителски грижи.

V. Краен срок за получаване на творбите  16 април 2015 година;

   ·        Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или  в Интернет до обявяване резултатите  от конкурса.

              Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране;  Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и  разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ-1858”. Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „ЗАРЯ-1858”

                                                Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.04.2015г. 

  Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, както и поощрителни награди;
               Компетентно жури ще определи наградените участници в Международния конкурс. 


                                   С творбите ще бъде направена изложба 

                                    8-15 май 2015 г.

Адрес за кореспонденция: 

        6300 гр. Хасково, пл. „Свобода” №11, 

Образцово Народно Читалище „Заря*1858”, Компютърна школа „ВАЛЕ” 
        за Шестия международен конкурс за компютърна рисунка и колаж  “Творчество без граници”.
                За допълнителна информация: 0887249643       e-mail:kshvale@yahoo.com

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход