2015-01-12

ФОТОКОНКУРС „НАСЛЕДСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ-ОБРАЗИ И ИСТОРИИ“

 

fotokonkurs.jpg

 

Ателие „История и памет” в партньорство с Катедра „Нова и най-нова история на България” при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Студентски съвет на ВТУ обявяват фотографският конкурс „Наследството на България – образи и истории”.
Фотоконкурсът има за цел да провокира младите хора за осмисляне възможностите на културно-историческото и природно наследство на България за развиване на демократични ценности и активно участие в гражданското общество.
Изисквания за участие:
-Да сте студент (бакалавър/магистър) или докторант от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” независимо от формата на обучение (редовна, задочна, дистанционна, самостоятелна).
-Да изпратите авторска снимка по темата на фотоконкурса на имейл atelie_vtu@abv.bg   или като лично съобщение във Фейсбук страницата Workshop „History and Memory”.
- Да включите информация към снимката, която да Ви представя – три имена; населено място; образователна степен и форма, в която се обучавате; специалност; курс; кратка информация за съдържанието на фотографията.
-Да посочите имейл и телефон за връзка с Вас.
 Всеки участник има право да изпрати до три снимки.
Краен срок: 28 февруари 2015 г.
За повече информация     http://www.uni-vt.bg/1/?page=5945&zid=67

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход