2015-03-19

ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА 

 

konkurs.jpg

 

Срок: 15 април

 

 

 

 

 

                                                                                              СТАТУТ

  НА  КОНКУРСА  ЗА  МЛАДИ  ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА”

                               

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: 

Да се даде поле за изграждане  и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът за млади художници и литератори „Да опазим планетата чиста” е посветен на деня на Земята - 22 април.

 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол и Община „Тунджа”.

 2. Класирането  се извършва  в двата раздела по възрастови групи от компетентно жури.

 3.Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив.Конкурсните работи не подлежат на връщане.  

 4.Статутът и регламентът  на конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на организаторите:www.saglasie1862.org 

 

                                                РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

1.Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”

2.Срок за представяне на произведенията – до 15 април  2015г.

3.Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД,ЦДГ,училища, студия ,клубове, школи и др.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.

4.Възрастови категории за двата раздела на конкурса:

І възрастова група –  участници  до ІV клас.

ІІ възрастова група –  участници от V до VІІІ клас .

ІІІ възрастова група –  участници от ІХ до ХІІ клас .

5.Раздели:

Конкурсът е в два раздела:изобразително изкуство и литература.

6.Техники и жанрове:

В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове техники върху картон.

Формат на рисунките: минимален 30/43см,  максимален 64/80см.

В категория „Литература”- приказка, кратък разказ , есе , стихотворение.

Обем на литературните творби до три страници.

7.Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”.

8.Оценяване:

За участие в конкурса се допускат изпратилите творба,на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, институция,клас,възраст,телефон, e-mail.

Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава -  за двата раздела.

Раздел „Изобразително изкуство”

Критерии - композиция,живописен стил, оригиналност.

Раздел „Литература”-спазване на изискванията на избрания от участника жанр.

9.Награден фонд:

Дипломи за всички участници.

Награди от организаторите и спонсорите за 1,2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 април 2015 година 17:30часа, на тържественото отчитане на конкурса в НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.

Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” - за конкурса  за млади художници и литератори”Да опазим планетата чиста”.

E-mail:saglasie_jambol@abv.bg 

За повече информация:

НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход