2016-01-07

Десети национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов“ -  Кюстендил, 2016

 

301_writer.jpg

 

Срок: 25 април 2016 г.

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869”

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ЕВРОПА ДИРЕКТНО - КЮСТЕНДИЛ

 

обявяват

 

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ  „Биньо Иванов”

Кюстендил, 2016

 

   ЦЕЛ

Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.

 

  РЕГЛАМЕНТ

Националният литературен конкурс за поезия  “Биньо Иванов” е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил – г-н Петър Паунов.

   Координатор: г-н Благой Ранов.

   За жури на конкурса се канят утвърдени имена в българската литература.

   В конкурса могат да участват автори от цялата страна. Творбите /до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат изпратени най-късно до 25 април 2016 г. на следния адрес:

2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11

        Читалище „Братство 1869”/за литературния конкурс/

или на електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org

       като прикачен файл с разширение .doc или .rft

 

Конкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или e-mail.

  

До 24 май 2016 г. резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалище „Братство 1869”:  www.bratstvokn.org

 

   НАГРАДЕН ФОНД

 

Първа награда – 300 лв.

Втора награда – 200 лв.

Трета награда – 100 лв.

 

Журито ще присъди и 6 специални

предметни награди

 

 

Желаем успех на всички участници в конкурса!

 

 

ПЯНА

 

Реката пак върви назад:
Това е лоша приказка.
Но колко пъти слагам на сърцето
ръка - сърцето все си помни.

И гледам - вънка жълто е, вършитба.

Забравям си петнадесет години
И скачам незаспивал от балкона,
да вдигна легналата порта.

Пееха надолу тъмни, бели.

Не със седла-крила,
ни с мълнии-юзди,
не - изтръгнати от вятър искри;
с голи гърбове,
с въженца-кръпки,
тръгнали за си изкарат хляба -
плъзгат се по пътя...
майчице,

какви коне излизаха от вуйчовия двор
и биеха пшеницата по чуждите дворове!
(То отскача отковано под коремите,
гърлото човешко го усеща,
фурната почти го е обгърнала.)
……………

                                 Биньо Иванов

За допълнителна информация:

 

Читалище “Братство 1869” гр. Кюстендил, п.к.2500

тел. 078/ 52 91 95   и   078/ 52 63 95

e-mail: chitalishte@bratstvokn.org

www.bratstvokn.org

Благой Ранов – координатор   GSM: 0896 62 62 23

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход