2015-04-20

Възможности за стаж в Европейския парламент

 

razpredelqt-2-4-mlrd-lv-po-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-35850.jpg

 

Дипломирани висшисти от цяла България могат да кандидатстват за стаж в Европейския парламент (ЕП), съобщиха от EU Careers в България. Стажовете, които ще се проведат в периода между 1 октомври 2015 г. и 29 февруари 2016 г., включват два вида стипендии "Роберт Шуман" - общ вариант и с журналистическа насоченост. Целта на инициативата е да помогне на участниците да разширят знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на ЕП. Продължителността на програмата е пет месеца, като крайният срок за кандидатстване е 15 май 2015 г. (до полунощ).

Изискванията към кандидатите са да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз (ЕС) или на страна кандидатка и да са навършили 18 години към началната дата на стажа.

Също така те трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС и да не са стажували или да са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на ЕС.
От кандидатите за стипендиите "Робер Шуман" с журналистическа насоченост се очаква да докажат, че имат професионален опит чрез публикувани произведения, членство в журналистическо сдружение или от придобита квалификация по журналистика.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на онлайн формуляр на  адрес

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход