2015-08-18

Търсите възможности за доброволческа дейност?

 

5cda25.jpg

 

Ако желаете да се присъедините към нарастващия брой млади хора, извършващи доброволна дейност в Европа и по света, съществуват много уебсайтове в интернет, където можете да изберете най-добрата възможност за Вас! Всеки може да бъде доброволец. Всичко, от което се нуждаете, е мотивация, съчувствие и желание да работите и да се учите от хората в общността. Съществуват много причини, поради които хората решават да извършват доброволна дейност - обикновено за да дадат нещо от себе си и да повлияят положително на живота на другите. Без значение кога и каква точно доброволна дейност решите да извършвате, тя ще ви донесе безброй преимущества. Чрез нея наистина ще промените в положителна насока живота на другите в съответната общност или околната среда. Ще имате възможност да се запознаете с нови хора и да повишите общественото си съзнание. Доброволческият опит може да е от полза и за вашата професионална кариера, тъй като ще придобиете нови социални и технически умения, както и умения за работа в екип и решаване на проблеми.
„Красотата на доброволчеството е в това, че когато даваме, ние получаваме в замяна много повече“

 Къде да търсите:

Евродеск: възможности за младите хора -   http://eurodesk.eu/volunteering

Творчески краища: творческо доброволчество -   http://www.creative-corners.com/

Междукултурни решения: международно доброволчество -  http://www.crossculturalsolutions.org/

Световна доброволческа мрежа: доброволчески дейности в повече от 20 страни -  http://www.globalvolunteernetwork.org/

Idealist.org: възможности за доброволчество в целия свят  -  
http://www.idealist.org/search/v2/?search_type=volop&search_browser_opti...

Международна гражданска служба: доброволчество за мир  -    http://www.sciint.org/

Доброволните дейности са от значение: споделете вашите доброволчески инициативи  -  http://www.volunteeractioncounts.org/en/

Световни помагачи: стотици доброволчески проекти от цял свят -    http://www.worldwidehelpers.org/

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход