2015-10-07

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

 

zx500y290_2002779.jpg

 

Срок: 31.10.2015 г

Немската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.
Кой може да кандидатства?
Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:
образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита преди максимум 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия, за предпочитане от българско ВУЗ
настоящ докторант
владеене на немски и/или английски език
ясна идея с какво искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.
Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат предложения.
Кога и как се кандидатства?
Стипендианти се набират веднъж годишно и периодът за кандидатстване е между 1 и 31 октомври 2015 г. Тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/2580.html. След предварителен подбор по документи, в средата на декември 2015 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София.
Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)
Онлайн формуляр за кандидатстване;
Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 страници формат А4;
Автобиография;
Легализирано копие от дипломи (или академична справка/ удостоверение) за завършено образование, преведени на немски/ английски език;
Свидетелство за владеене на немски/английски език;
Препоръка от български университетски преподавател.

Престоят в Германия започва през август 2016 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход