2015-08-18

Стажове в Генералния секретариат

 

european_council.jpg

 

1. Платени стажове

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) предлага около 100 платени стажа на година за граждани на ЕС, които до крайния срок за подаване на заявленията са завършили поне първата част от своето университетско образование и разполагат с удостоверение за завършена степен или равностоен документ.

Стажовете са обособени в 2 отделни периода, всеки от които с продължителност от 5 месеца:
от 1 февруари до 30 юни (първи период)
от 1 септември до 31 януари (втори период)

2. Задължителни неплатени стажове

ГСС предлага около 20 неплатени стажа на година. Тези стажове са предназначени за студенти трета, четвърта или пета година, които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс.

Стажовете са обособени в 2 отделни периода, всеки от които с продължителност от 1 до 5 месеца:
от 1 февруари до 30 юни
от 1 септември до 31 януари

3. Стажове за национални държавни служители

Тази програма е предназначена за служители на министерства, държавни или регионални агенции и дипломатическите служби на държавите — членки на ЕС, или на страна кандидатка.

Националните държавни служители, които са на стаж в ГСС, са на работа в своята национална администрация и получават възнаграждение от нея.

 

Подробности http://www.consilium.europa.eu/bg/general-secretariat/jobs/traineeships/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход