2015-07-10

 Стажове на Atlas Service Corps 

 

atlas-corps-logo.gif

 

Краен срок: текущ (следващ краен срок 15 юли 2015 г.) 


Atlas Service Corps, Inc. (Atlas Corps) е международна мрежа от нестопански лидери и организации, която насърчава иновациите, сътрудничеството, както и решенията за справяне със световните предизвикателства на 21ви век. Тяхната мисия е да реагират на критични социални проблеми чрез усъвършенстване на лидери, укрепване на организациите и насърчаване на иновациите чрез стажове. Стажовете на Atlas Corps придължават 6-18 месеца и се предлагат три пъти годишно.
Стажантите работят на пълно работно време в приемащи организации, развиват лидерски умения и учат най-добрите практики.
Кандидатите следва да имат:
– 2 или повече години съответен опит в НПО социалния сектор;
– Бакалавърска степен или еквивалентна;
– Владеене на английски език;
– 35 години или по-млади;
– да желаят да работят страна, различна от тази, от която са (американски граждани не са допустими за стаж в САЩ);
– Ангажимент да се върнат в родната си страна, след 6-18 месеца стаж.

Подробности и кандидатстване   http://atlascorps.org/about-us.php

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход