2015-10-07

Politheor набира стажанти по публични политики

 

2807-shutterstock_7605643_960_539.jpg

 

Politheor обяви конкурс за стажанти в сферата на публичната политика. Успешните кандидати ще подпомагат работата на експертите в рамките на пет месеца. Стажовете се провеждат онлайн и предлагат менторско обучение и консултации, финансово и нефинансово възнаграждение в зависимост от постиженията на участниците.
Работата ще бъде свързана със следните теми:

Европейско социално и икономическо управление;
Публични политики в Югоизточна Европа;
IT и публична политика;
Екологични и климатични политики и др.
Всеки стажант ще се занимава само с една тема и ще работи с отделен ментор.
Приемат се кандидатури от студенти в сферата на публичната политика, политическите науки, международните отношения, медийни науки и студенти от други области със специален интерес в публичната политика.

Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври.

Повече информация на: http://politheor.net/internship/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход