2015-06-16

"Парафлоу Комуникейшънс" търси стажанти

 

banner-careers-home-715x250_N.png

 

Младежи от цяла България могат да кандидатстват за стаж в IT компанията "Парафлоу Комуникейшънс". Инициативата е отворена за студенти, завършили успешно трети курс на бакалавърска степен на обучение. Те трябва да притежават добра компютърна грамотност и да бъдат мотивирани да придобият знания и умения в областта на информационните технологии. Стажовете са платени и са с продължителност от един до три месеца през юли, август и септември. Крайният срок за изпращане на документите е 20 юни 2015 г.
В програмата могат да се включат студенти от специалностите компютърни системи и технологии, комуникационна техника и технологии, телекомуникации, информатика, информационни системи, софтуерно инженерство, компютърни науки, бизнес информатика, статистика и иконометрия. От тях се очаква да имат знания и интереси в направления като комплексни мрежови решения, системни софтуерни решения, софтуерни решения за управление на бизнеса и техническо обслужване на клиенти и сервиз, съобщават организаторите.
Програмата ще стартира с начално обучение, което ще запознае участниците с дейността на фирмата и отделите, в които ще работят. Стажантите ще работят по конкретни задачи, свързани с проектите на компанията, като ще имат на разположение богата библиотека със специализирана литература и ще могат да се възползват от техническите лаборатории на фирмата. Участниците ще получат индивидуална оценка от прекия си ръководител, препоръка за положения труд, както и трудово възнаграждение, информират още от "Парафлоу".

Подробности  и кандидатстване : 

http://www.paraflow.bg/bg/about-us/careers/pagestajantska-prorgrama-lyato2015.html

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход