2015-05-28

Оперативна програма осигурява стаж и обучение на безработни младежи

 

6271.jpg

 

От 25.05.2015г. стартира нова процедура по схема„Младежка заетост” и работодателите, желаещи да се включат, могат да подават своите заявки в Дирекция „Бюро по труда“ Пазарджик.

Схемата е по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2014г.-2020г. и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя осигурява стаж и обучение на работното място на младежи на възраст до 29 години включително.

 

Цели на Проекта:

  • Предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател.
  • Повишаване конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на стажуване или обучение, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

 

Изисквания към безработните лица за включване в схемата 

  •  Да са на възраст 15-29 години включително;
  •  Да са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”;
  •  Да не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение;
  •  Да не са включени в други програми и мерки за обучение и насърчаване на заетостта;
  •  За включване в стажуване - да са със завършено средно или висше образование и да нямат стаж и професионален опит по специалността или професионалното направление на стажа.

Схема„Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

  • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
  • Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

 

За допълнителна информация:

ДБТ Пазарджик

Ул.„Екзарх Йосиф” 15А

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход