2015-08-18

Какво е EURES?

 

1_eures.jpg

 

EURES (EURopean Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.
Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:
 - търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;
 - работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;
 - търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.
Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на:
 - информация от базите данни, публикувани в EURES портала (European job mobility portal);
 - информация и консултации, предлагани от над 900 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.
Базите данни на EURES портала предоставят:
 - информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници;
 - възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала; тази база данни е достъпна за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП;
 - информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП;
 - информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП;
 - информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС;
 - информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход