2015-10-07

 

Интерпол набира стажанти за Лион - Франция

interpol-logo.jpg

 

Стажантската програма на Интерпол приема кандидати от всички 190 държави членки в Лион, Франция. Програмата предлага на участниците по-добро разбиране за целите на организацията и как работи международната полицейска координация, опит в това как работи международна организация, подобряване на опита с практически задачи.

Всички кандидати трябва да бъдат граждани на държава - членка на Интерпол, да бъдат пълнолетни в своята държава, да говорят свободно английски език, да са завършили акредитирано учебно заведение през последните шест месеца.
Месечната заплата е в размер на 550 евро.
Можете да кандидатствате онлайн, като крайният срок е 31 декември 2015 г.

Повече информация на  официалната уебстраница на Интерпол.

http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход