2015-06-23

Едногодишна стажантска програма в Penny

 

4084350.png

 

Penny Маркет, част от REWE Group, с повече от 3.600 клона и над 46.000 служители в Европа, e една от най-успешните компании в търговията на дребно с хранителни и нехранителни стоки.

PENNY Маркет България търси талантливи млади хора с иновативно мислене и хъс за работа в международна среда, които да включи в едногодишна стажантска програма.

Какво се очаква от Вас:


▪ участие в различни проекти 
▪ подпомагане на разнообразни дейности в ключови отдели на дружеството 
▪ отговорност и последователност при изпълнение на поставените Ви задачи 
▪ желание за професионално развитие и израстване

 

Изисквания:


▪ успешно завършено икономическо образование или студент последен семестър 
▪ отлични познания по немски и/или английски език 
▪ добри организаторски умения 
▪ способност за работа в екип и бързо адаптиране към промени 
▪ умение за ефективно управление на времето и целеустременост

 

Penny предлага:


▪ едногодишен платен стаж 
▪ постоянен трудов договор след успешно завършване на стажантската програма 
▪ предизвикателна и отговорна дейност и перспективи за развитие в международен концерн 
▪ възможност за придобиване на опит и познания в ключови отдели на компанията според интересите на стажанта 
▪ възможност за посещение в дружества на REWE Group с цел получаване на международна професионална подготовка

 

Кандидатстване на jobs@penny.bg

 

▪ Автобиография и мотивационно писмо на немски или английски език, в което да представите себе си и да опишете уменията, интересите и мотивацията си за бъдещо развитие в конкретна област

▪ Копие от диплома за завършено образование или успех от последната учебна година
▪ Моля, посочете евентуална дата на започване на работа

Подробности на:

http://www.penny.bg/za_nas/kariera/stajantska_programa/%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90/pe_DefaultContent1.aspx

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход