2015-05-25

Да открием "Зелените великани от Странджа планина"

 

1IMG_0349_0.jpg

 

Срок:  15 Юни 2015

Фондация "Младежки инициативи и екологични партньорства" набира доброволци, с които да се научим да разпознаваме и откриваме вековни дървета - зелените великани на Странджа планина - и да им помогнем да продължат да бъдат „дърво с корен".

Нужни са фотографски опит и собствен фотоапарат за изготвяне на снимки с парамерти: размер на снимките до 2000 пиксела по късата страна и с големина до 500 КВ. Всяка снимка трябва да е оригинал с високо качество за печат 300 dpi с размери 50х70 см.

Проектът е с максимална продължителност от пет до десет календарни дни. Осигурени са транспорт, храна, нощувки и заплащане от 20 лв./ден за доброволческия труд. Целта на Фондация "Младежки инициативи и екологични партньорства" е с институционалната подкрепа на Община Малко Търново и помощта на доброволци и опитни експерти-лесовъди да се открият и маркират възможно най-много вековни дървета - зелените великани на Странджа планина. Откриването на зелените великани ще се извършва в присъствието на опитен водач - експерт-лесовъд за осигуряване безопасността на доброволците и ефективността на работата. Дървесните видове ще бъдат обозначени като столетници и обект на опазване, ще се маркират техните GPS координати на карта и ще се изготви снимков материал на уникалните екземляри. Необходимо е участниците да отстъпят на Фондация "Младежки инициативи и екологични партньорства" правото на използване на снимките като резултат от участието в проекта за организиране на изложби, публикации в средства за масова комуникация, интернет, фейсбук страници или в сайтове с цел оповестяване и запознаване на обществеността с проблемите по опазване на вековните дървета.

Доброволците, желаещи да се включат:

1. Попълват формуляр за участие и го изпращат на адрес: eco_iniciat@abv.bg

2. Прилагат две снимки-образец на направени от кандидата фотографии 

 

От фондацията ще се свържат с избраните доброволци, за получат разяснения относно проекта.

 За контакт  -  телефони:  056 841659 , 844743 ; 0898 778854 и  факс 841688

 

Формуляр за участие

(копирайте текста по-долу, попълнете полетата и изпратете формуляра на eco_iniciat@abv.bg заедно със снимките образци)

 

Формуляр за участие

 

Име………………………………………………………………………………

Презиме…………………………………………………………………………

Фамилия…………………………………………………………………………

ЕГН………………………………………………………………………………

Адрес:……………………………………………………………………………

Тел. ……………………………………………………………………………

Уточнете Фотографски опит /участие в фотоконкурси, фотоизложби, други доброволчески кампании: ……………………………………………………………………………………

Декларирам

  • че притежавам фотографски опит и собствен фотоапарат необходими за изготвяне на снимков материал по зададените параметри: размер на снимките до 2000 пиксела по късата страна и с големина до 500 КВ. 
  • всяка снимка трябва да е оригинал с високо качество за печат 300 dpi с размери 50х70 см.;
  • че снимковия материал, които представям, е създаден от мен;
  • че аз съм единствения носител на авторските права върху снимките, които ще предоставя;

И отстъпвам на Фондация младежки инициативи и екологични партньорства без възнаграждение и без ограничение на територията правото на използване на снимките като резултат от участието в проект Откриване и маркиране на „Зелените великани от Странджа планина" за организиране на изложби, публикации в средства за масова комуникация на интернет, фейсбук страници в сайтове с цел оповестяване и запознаване на обществеността с проблемите по опазване на вековните дървета.

 

 

Дата………………….. 

 

 

Подпис: ………………….

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход