2015-10-15

WEINSTEIN JAMS INTERNATIONAL FELLOWSHIP

 

Jams.jpg

 

Краен срок: 20 ноември 2015 г.

 Weinstein JAMS International Fellowship Program осигурява възможности за квалифицирани лица от страни извън САЩ да изучават процесите за решаване на спорове в САЩ, за да им се помогне в усилията за напредък в разрешаването на спорове в родните им страни. Стипендиите могат да бъдат за период от 1 до 4 месеца, до 20 000 долара.

http://www.jamsadr.com/weinstein-fellowship/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход