2015-11-02

Стартира германската програма “The job of my life” (MobiPRO-EU) за 2016 г. за професионално обучение на младежи до 27 г.

 

The job of my life.png

 

Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика обяви, че за четвърта поредна година ще стартира набирането на кандидати за участие в програмата “The Job of my Life” (MobiPro-EU). Тя има за цел да подпомогне, включително и финансово, младежи от ЕС/ЕИП, които искат за започнат дуално професионално обучение във Федералната Република. Изискванията към младежите, които ще започнат обучението си през 2016 г. са следните:

-  да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016 г. не трябва да навършват 28 години);
-  да имат българско гражданство;
-  да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;
-   да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.

Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място. Младежите работят 3-4 дни в седмицата в обучително предприятие (хотел, ресторант, фабрика, цех или др.) и 1-2 дни се обучават в професионално училище. В края на тригодишното обучение се полага изпит пред съответната професионална камара и се получава сертификат за придобиване на специалност, признат по цял свят.
Подкрепата, на която могат да разчитат кандидатите от страна на работодателите и германската държава, е за следните разходи:
- курс по немски език в страната по произход до достигане на ниво В1;
- пътуване до Германия за започване на практика;
- пътуване до Германия за започване на същинското обучение;
- курс по немски език в Германия по време на практиката и/или същинското обучение;
- едно пътуване годишно до България по време на учебната година;
- заплата от страна на работодателя;
- допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, до достигане на доход от 818 EUR/месец.
 
Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 EUR, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 EUR на месец.
Пример: Ако работодателят плаща на практиканта 200 EUR на месец, той ще получава допълнително по сметката си 618 EUR, така че месечният му нетен доход да е в размер на 818 EUR.
Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.
Конкретните предложения за обучение ще бъдат публикувани през месец ноември 2015 г. Кандидатите за включване в програмата ще бъдат уведомени с имейл, за да могат да направят своя избор на професия и предприятие, в което да се обучават.
 Примерни професии, по които очакваме да има места за обучение:
- хотелиерство и ресторантьорство (хотелиер, ресторантьор, готвач, специалист в ресторанти за бързо хранене);
- хранително-вкусова промишленост (пекар, сладкар, технолог в хранително вкусовата промишленост и др.);
- строителство (специалист покриви, дърводелец, специалист климатична/санитарна/отоплителна техника, строител на пътища, специалист по бетон и стоманобетон, дърводелец/кофражист и др.);
- технически специалности (електротехник,  мехатроник, индустриален механик, шлосер, стругар, фрезист и др.).
-  други – гериатричен специалист, офис мениджър, специалист информационни технологии и др.
 При проявен интерес, моля изпращайте автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на: mobipro2016@az.government.bg

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход