2015-10-27

Стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г.

 

stipendii.png

 

Краен срок: 12 ноември 2015 г.


Стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ .
Настоящият проект е поредната трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010 г.) и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди (2010-2012 г.), като по трите фази до момента са предоставени близо 1 200 000 месечни стипендии за успех по 120 лв. и 85 000 семестриални специални стипендии (награди) по 200 лв., а усвоените средства са близо 160 млн. лв.

Подробности и кандидатстване на  http://eurostipendii.mon.bg/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход