2015-08-14

biznes alternativi.png

 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ кани млади и ентусиазирани предприемачи на възраст от 18 до 38 години да кандидатстват за участие в 5-месечната си програма „Бизнес алтернативи“. Тази инициатива е базирана на американски предприемачески модел 16-седмична Работилница за Бизнес Възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“, при чието прилагане над половината от бизнесите продължават успешно да се  развиват дори и пет години след завършване на програмата.

Целта на програмата е да помогне на участниците да създадат и развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и подобрено икономическо състояние, чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит и знания, достъп до бизнес контакти и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи.

Инициативата е за хора, завършили средно образование, които имат съществуващ малък бизнес или искат да развият собствен малък бизнес в рамките на следващите 12 месеца в сфера, в която имат опит. Предприемачите трябва да са готови да споделят своята идея и опит, да бъдат проактивни, както по време на сесиите така и при подготовката за всяка дискусия. Участниците трябва да са готови да инвестират в своя бизнес и да посветят в рамките на тези 5 месеца ресурси, време и усилия, за да планират в детайли създаването и развитието на своя бизнес.

Курсът започва в София на 30 септември 2015г.  и ще продължи до 17 февруари 2016 г., като групата ще се събира веднъж седмично в сряда вечер за 3 часа дискусии от 18:30 до 21:30 ч.

Дискусиите ще покриват теми като Основи на успеха, Пазарни проучвания, Послание, Маркетингова кампания, Потенциални клиенти, Продажби, Ценообразуване, Разходи, Финансови решения, Инвестиции, Планиране на личните финанси, Кредити и финансиране, Човешки Ресурси, Счетоводство и данъци, Етичност и законност.

По време на срещите участниците ще срещнат успешни предприемачи и бизнес специалисти, които ще им помогнат да развият своя бизнес или да изградят своята бизнес идея, да структурират цялостен бизнес план и да участват в конкурс за най-добре развити идеи.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Формуляр за кандидатстване по образец;
  • Автобиография;
  • Две препоръки с имена и контакти на референти, потвърждаващи желанието и капацитета на кандидата да бъде предприемач и деклариращи опита му в сферата на бизнеса;
  • Копие от документ за завършено средно образование;
  • Документи за финансов статус: Декларация за годишен доход по образец, придружена от бележка от работодател или бележка от Бюро по труда.
  • Финансови отчети на фирмата за последната година, където е приложимо;

Кандидатите трябва да изпратят своите документи до Камелия Атанасова, Мениджър проект „Бизнес алтернативи“, фондация „Тръст за социална алтернатива“, на адрес гр. София, бул.“Патриарх Евтимий“ 64, на факс: +359 2 426 9240 или на ел.поща: katanasova@tsa-bulgaria.org.

Крайният срок за подаване на документите е 21 Август 2015 година, 18:00 ч., като документите ще бъдат разглеждани при приемането им и местата ще бъдат запълвани поетапно от одобрените кандидати.

Таксата за участие е 650 лева и покрива стойността на обучителните материали. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще  предостави стипендии на нуждаещи се участници, които трябва да представят изброените по-горе документи за финансов статус.

След първоначалния подбор по документи одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервюта. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за точните дати и часове за провеждане на интервюта.

Подробности и документи за кандидатстване

http://socialachievement.org/%D1%82%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BF.html

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход