2015-07-09

Покана за участие в обучение „Структурен диалог и младежко овластяване“

 

logoNMF.jpg

 

Краен срок: 18:00 часа на 15.07.2015 г.

 

Националният младежки форум (НМФ) отправя покана към младежките представители за участие в обучителен семинар „Структурен диалог и младежко овластяване”, който ще се проведе в периода 24-26.07.2015 г., гр. София. Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Структурния диалог на национално и европейско ниво.

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

-           председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети и др.);

-           представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;

-          младежки работници.

Подробности и кандидатстване  

http://nmf.bg/pokana_sd2/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход