2015-11-12

Обучение по бежанско право за НПО и доброволци

 

28_40.jpg

 

На 02.12.2015 г. фондацията за достъп до права – ФАР и Комисията по предоставяне на убежище към Администрацията на Президента на Република България организират обучение по бежанско право за работници от неправителствени организации и доброволци. Събитието е част от проект „Подобряване достъпа до права на бежанците чрез повишаване на информираността и знанието“. Проектът се финансира в рамките на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Обучението ще се проведе в хотел „Буда Пеща“, намиращ се на адрес: ул. „Будапеща“ № 92А, София.
Подробности и онлайн форма за ка записване: https://www.facebook.com/events/1493649427603076/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход