2015-10-21

Конкурс за стипендии "Буров"

 

zx500y290_2002779.jpg

 

Конкурс за стипендии "Буров"
за академичната 2015/16 г. 

 Краен срок: 30 октомври 2015 г. 

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
– редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
– имат завършен най-малко ІІІ курс;
– успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

Подробности и документи за кандидатстване: http://www.atanasburov.org/bg/about-us/competitions/competition-for-scholarships-burov

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход