2017-02-24

Пазарджишки ученици участваха в обучение

 

F18EF53FCBA43C05DC175D357AFC87E2C81EE6BE7CEEDCA043pimgpsh_fullsize_distr.jpg

 

На 21 и 22 февруари 2017 г.група пазарджишки ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт  и Езикова гимназия „Б. Брехт“ взеха участие в Обучение за младежко лидерство, работа в екип и отключване на талантите

 Keep calm and decide your future! , което  се проведе в хотел „Аква Варвара“, село Варвара, област Пазарджик. Включени теми:  Комуникативни умения; Умения за работа в екип, ефективно общуване и себеизразяване;  Младежко лидерство; Умения за презентиране и публично говорене; Организиране на кампании и инициативи – планиране и реализиране; Кариерно ориентиране; Отключване на личния потенциал и талантите; Европейски възможности за развитие; Програма „Еразъм+”.

Участниците в интерактивното обучение работиха за развиване на своите социални, предприемачески и дебатьорски умения и осъзнаха ползите от актуалните национални и европейски възможности за развитие.

Обучението е по проект на сдружение Обществен КОМПАС и се финансира от Програма „Еразъм+“.

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход