2015-02-02

СТАЖОВЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ НА WORLD PRESS INSTITUTE

 

homepage02b_0.jpg

 

Краен срок: 15 февруари 2015 г.

 Стажът ще даде възможност на 10 журналисти от цял свят да се потопят в управлението, политиката, бизнеса, медиите, журналистическата етика и културата на САЩ. Целта на стажа е да даде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера. Стажантите трябва да са граждани на страните членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски възпитаници или да притежават еквивалентна диплома. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетско образование или еквивалентна диплома или са извършвали поне три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори.

Повече информация http://worldpressinstitute.org/apply

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход