2016-01-14

Подбор на обучители в сферата на младежката работа и неформалното учене

 

28_40.jpg

 

Подборът на обучителите ще се проведе на два етапа, като ще се вземе предвид следното:

- способността за изготвяне на обучителен модул и дизайн на обучение;

- използването на методите на неформалното учене;

- познаването на младежкия и неправителствения сектор;

- познаването на националните и европейските финансиращите програми.

Документи за кандидатстване:

-          CV и мотивация за участие;

-           брой проведени обучения до момента;

-           брой преминати обучения до момента;

-           владеене на чужд език – да бъде отразено в CV-то на всеки кандидат;

-           минимум 2 препоръки (от поръчители, участници, обучители, ко-водещи).

Краен срок: 24 януари 2016 г.

За повече информация на сайта на Национален младежки форум http://www.nmf.bg/nyf_pot_2016/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход