2015-02-11

Oбучение "Образование чрез спорт"

 

zeleno BG.jpg

 

На 16 март 2015 година Младежки информационно-консултантски център Пазарджик ще бъде домакин на  обучение „Образование чрез спорт”. Събитието ще се проведе в зала „Устрем“ на Младежки дом  Пазарджик .

Организатор на събитието е Асоциация  BG Бъди Активен.

 

Целева група: младежки работници, младежки лидери, учители, директори на учебни заведения.

 

Продължителност: 8 учебни часа

 

По време на обучението участниците ще се запознаят със същността на подхода "Обучение чрез спорт" и методологията на образование чрез спорт, ще се сдобият с набор от практически занимателни игри и ще се обучат в умения за организиране на събития. 

 

Спортът е ключов елемент в изграждането на социални и лични ценности, дисциплина, упоритост, и феърплей. Спортът също подобрява мисловния процес, мотивацията и сръчността: mens sana in corpore sano (бел. прев.: "здрав дух в здраво тяло"). Физическата активност и социалните занимателни игри са сами по себе си полезни за всички практикуващи ги.

 

Използването на спортната среда и на физическата активност в учебния процес всъщност допринася за два ценни фактора – както полза, така и ценности. Разбира се, треньорите, инструкторите и учителите играят важна роля в допринасянето за това, определена спортна дейност да се отличава с реални и конкретни ползи. Затова е изключително важно те да получат теоретичната основа и нужните умения, чрез които ефективно да извършват своята работа. 

 

Това обучение е разработено от гледната точка на обучаемия и от тази на преподавателя. Изготвено е от на базата на опита на млади професионалисти с прилагането на Обучение Чрез Спорт. Той описва спорта и физическата активност като средства, участващи в учебния процес и същевременно се стреми да ги представи като нещо повече от обикновено движение. Разяснява подхода на Обучение Чрез Спорт в контекста на младежта и спорта на базата на неформално обучение, учене чрез преживяване и активно участие.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

1: МОДУЛ: Образователен подход: Обучение чрез спорт (ОЧС)

 

 • Ползите от ОЧС
 • Каква е разликата между Обучение ЗА, ОТ и ЧРЕЗ Спорт?
 • Какво НЕ Е Обучението Чрез Спорт?

 

2-ри МОДУЛ: Методология на образованието чрез спорт

 1. Описание на методологията и нейната връзка със социалните компетенции
 2. Основни принципи на ОЧС подхода

 

 

3ти МОДУЛ: Практически упражнения – описание, цели и начини за провеждане.

 1. Избор на теми и упражнения
 2. Описание на упражненията
 3. Какви са учебните ползи от упражненията?

 

4ти МОДУЛ: Организиране на събития – етапи и основни дейности.

 1. Проучване
 2. Проектиране
 3. Планиране
 4. Координиране
 5. Оценяване

 

Заявка за участие в обучението може да направите при Николета Янева на тел.: 0898296705

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход