2014-04-10

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС  ЗА  МЛАДИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА  ПОПУЛЯРНА  ПЕСЕН

 

 

 

.jpg

 

 

“НОТА  ПО  НОТА”

     

Под патронажа на кмета  на Община Пазарджик 

 

 

Пазарджик

16  - 18  май  2014 година

 

 

С Т А Т У Т

 

У с л о в и я   з а    у ч а с т и е 

1.Индивидуални изпълнители – от 4 г. до 26 г. 

-          І група -   ІА  до 8 навършени години

                          ІВ до 12 навършени години

-          ІІ група     -  до 15 навършени години

-          ІІІ група    - до 18 навършени години

-          ІV група -  ІV A до 21 навършени год.

                           ІV B до 26 навършени год.

2. Дуети

-          І група      -  до  15 навършени години

-          ІІ група     -  до  21 навършени години

-          ІІІ група    -  до  26 навършени години

3. Вокални групи

-          І група      -  до 15 навършени години

-          ІІ група     -  до 21 навършени години

-          ІІІ група    -  до 26 навършени години

Забележка: 1. Ако един от участниците в дует или група е под 15 години, а другият над 15  години, се състезават във ІІ възрастова група.

2. Навършени години към 31.12.2014 г.

**************************************

Пътните и разходите  по пребиваването    са за сметка на участниците.

 

Заявки за участие се приемат до 10 май 2014 година !

 

Р е г л а м е н т

 

Конкурсът  се  провежда в два тура:

 

І тур   -  песен на роден език

ІІ  тур – песен по избор

*Задължителен репертоар : 2  песни

*Изпълнението е на живо.

 

*Участниците си осигуряват качествен запис на музикален съпровод – CD. Всяка песен е на самостоятелен звуконосител с описание – заглавие на песента; име на изпълнителя.

 

                                                                           Ново!                                                                                                                                                                                                          

Всички участници в конкурса, след приключване на конкурсната си програма, работят с музикален педагог. 

 

 

Т а к с а     у ч а с т и е  

Индивидуални изпълнители  -  25  лева

Деца с увреждания  -  10 лева

Дуети  -  30  лева

Вокални групи  -  10 лева на участник

*Изпълненията на участниците могат да бъдат съпроводени с балет, без такса за участие.

*Таксата се внася при пристигането и регистрацията на участниците.

 

Н а г р а д и 

 

 

Гранд при  - статуетка и парична награда

 

Във всяка  категория  и възрастова група се присъждат І, ІІ и ІІІ  място, плакет и парична награда

 

Грамота  за  всеки  участник

 

Награден фонд – 5000 лв.

 

*************************************

Ж у р и  

 

Български и международни вокални педагози и  изпълнители

 

*Журито си запазва правото да селектира участниците  след  І  тур.

 

Н о в о !

Ще заседава и паралелно жури, избрано измежду присъстващите вокални педагози на участниците.

 

************************************

Информация :    4400 гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф”№6, Младежки дом

Телефони: 034 / 44-46-50 ; 034 / 44-44-26

e-mail : notaponota_pz@abv.bg

www.mdompazardjik.com ; www.pz-mikc.bg

 

Изтеглете Талон за участие

 

Програма

 

16 май 2014 година – І тур

*Регистрация и  Теглене  жребий 

8.00 – 9.30  часа

 

*Техническа репетиция І и ІІ възрастова  група индивидуални изпълнители 

9.00 – 10.30 часа

 

*Конкурс

 10.30 -  12.30 часа 

 

*Резултати

12.45 часа

Всички, които не продължават във ІІ тур, работят  от 14.30 – 17.30 ч. с музикални педагози . Те определят по 2 деца от групите си за участие в официалното откриването на   конкурса.

 

*Техническа репетиция дуети І, ІІ и ІІІ възрастова група

12.30  - 13.15 часа

 

*Конкурс 

 13.15 -  14.30 часа

 

*Резултати

14.45 часа

Всички, които не продължават във ІІ тур, работят от 15.00 -16.00 ч. с музикален педагог, който определя по 1 дует от възр.група за участие в официалното откриване на конкурса.

 

*Техническа репетиция вокални групи  І, ІІ и ІІІ   възрастова група 

14.30 – 15.30 часа

 

*Конкурс    

15.30  -  16.30 часа

 

*Резултати

16.45 часа

Тези, които не продължават във ІІ тур, работят от 17.00 – 18.00 ч. с музикален педагог, който  определя по 1 ВГ от възрастова група за участие в  официалното откриване на конкурса.

 

*Техническа репетиция ІІІ и ІV възрастова група индивидуални изпълнители

16.30 – 18.00 часа

 

*Официално откриване

18.30 – 19.00 часа

 

*Конкурс  

19.00 -  21.00 часа 

Резултатите  ще бъдат обявени  на входа на Младежкия дом. 

Всички, които не продължават във ІІ тур, на 17 май 2014 г. от 10.00 до 11.00 часа  работят с музикални педагози. Те определят по двама участника  от групите си, които ще пеят  на вечерта на приятелството. 

 

17 май 2014година  – ІІ тур

 

 

Всички участници във ІІ тур, след приключване на конкурсната си програма, работят с музикален педагог.

 

*Техническа репетиция І и ІІ възрастова група индивидуални изпълнители 

9.00  -  10.00 часа

 

* Конкурс 

10.00  -  11.00 часа

 

Работа с музикален педагог   от 11.00 до  12.30 часа.

 

*Техническа репетиция дуети  І, ІІ и ІІІ възрастова група 

11.00  -  11.30  часа

 

*Конкурс   

11.30  -  12.30 часа

 

Работа с музикален педагог   от 12.30  до  13.30 часа .

 

*Техническа репетиция вокални групи І, ІІ  и   ІІІ възрастова група

12.30 – 13.30 часа

 

*Конкурс 

13.30  -  14.30 часа 

 

Работа с музикален педагог   от 14.30  до  16.00 часа.

 

*Техническа репетиция ІІІ и ІV възрастова група индивидуални изпълнители 

14.30 – 15.30 часа

 

*Конкурс  

15.30  -  17.00 часа 

 

Работа с музикален педагог   от 17.00  до  18.30 часа.

 

* Закриване на  втория конкурсен ден

19.00 – 20.00 часа

Участват деца работили с музикални педагози след ІІ тур.

 

* Вечер на приятелството/в ресторант/ - концерт на индивидуални изпълнители ІІІ и ІV възр.група, които не продължават във ІІ тур

20.00 часа

 

18 май 2014 година

 

*Среща на ръководители, музикални педагози и жури  за споделяне на опит, мнения и предложения

 9.30 часа, зала „Устрем”

 

*Гала-концерт  на лауреатите

11.30 часа на открита сцена/в зависимост от времето/

/Всички участници да бъдат със сценичните си костюми!/

 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход