2015-03-04

Младежки дом Пазарджик обявява процедура по набиране на Номинации за носител на Златния знак на Младежки дом Пазарджик  за 2014 година

 

 

 

3nominacii.jpg

Връчването на Златния знак на Младежки дом Пазарджик  ще стане на 9 април в спортна зала „В.Левски“ , където ще се проведе юбилеен концерт „10 година Танцов състав „Чудесия“.

 

Знакът се връчва  всяка година за рождения ден на Младежкия дом .

Присъжда се на личност, допринесла за развитието, утвърждаването и популяризирането на Младежкия дом; за финансовото подпомагане на дейността на Дома ;за подобряване условията на работа в Дома и подобряване на материалната база през изминалия едногодишен период.

Номинирани личности, спечелили веднъж Златния знак, не участват в следващо гласуване.

Предложение за номинация може да се прави индивидуално /от отделна личност/ или групово /от колектив, формация, институция/. Предложението трябва да бъде добре аргументирано. Предложенията се пускат в специална пощенска кутия на портала на Дома или на електронната поща на Младежки дом Пазарджик mdom_pz@abv.bg в периода 1-31 март.

Гласуването ще се извърши онлайн в периода 2-6 април.

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход