2016-03-01

Младежки дом Пазарджик обявява процедура по набиране на Номинации за носител на Златния знак на Младежки дом Пазарджик  за 2015 година

3nominacii.jpg

 

Връчването на Златния знак на Младежки дом Пазарджик  ще стане на 7 април в спортна зала „В.Левски“ , където ще се проведе юбилейно тържество  „45 години Младежки дом Пазарджик“.

Знакът се връчва  всяка година за рождения ден на Младежкия дом .

Присъжда се на личност, допринесла за развитието, утвърждаването и популяризирането на Младежкия дом; за финансовото подпомагане на дейността на Дома; за подобряване условията на работа в Дома и подобряване на материалната база през изминалия едногодишен период.

Номинирани личности, спечелили веднъж Златния знак, не участват в следващо гласуване.

Предложение за номинация може да се прави индивидуално /от отделна личност/ или групово /от колектив, формация, институция/. Предложението трябва да бъде добре аргументирано. Предложенията се пускат в специална пощенска кутия на портала на Дома или на електронната поща на Младежки дом Пазарджик mdom_pz@abv.bg в периода 1-30 март.

Гласуването ще се извърши онлайн в периода от 10.00 часа на 1 април до 10.00 часа на  6 април на сайта на Младежки дом Пазарджик www.mdompazardjik.com

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход