2015-10-12

Конкурс за участие в резиденция за преводачи 2015

 

Elizabet Kostova.jpg

 

Краен срок: 2 ноември 2015 г.

 Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обявява шестия пореден конкурс за участие в резиденция за литературни преводачи в САЩ. Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки кандидатстващ преводач трябва да бъде способен да превежда художествена литература от български на английски език. Всеки кандидатстващ преводач трябва да има минимум три публикувани превода на художествена литература от английски на български език в електронно или в печатно издание (поезия и/или проза). Всеки кандидатстващ преводач трябва да изпрати превод на откъс от книга (роман или разказ/и), върху който възнамерява да работи по време на преводаческата резиденция, ако бъде одобрен за участие в нея. Оригиналът на книгата трябва да представлява съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, която вече е публикувана на български език от официално регистрирано издателство. Преводач, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за участие в преводаческата резиденция, може да кандидатства отново, но с превод на различен текст. Всеки преводач може да кандидатства само с един превод на конкурс.

Подробности: http://ekf.bg/pages/page/88/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход