2015-06-23

Конкурс за плакат "Рoster for tomorrow" 2015

 

15_605c98f9b9a6168e76f7d2ebc6b4cf20.jpg

 

Краен срок: 10 юли 2015 г.

Международният конкурс за плакат Poster for Tomorrow е насочен към дизайнери и студенти от цял свят.
Конкурсът се организира от неправителствената организация 4 Tomorrow Association със седалище в Париж, темите са свързани с човешките права.
Темата на 7-то издание е посветена на правото на грижи за здравето.

Тази година плакатите трябва да са посветени на темата за универсалното право за грижи за здравето от гледна точка на 3 аспекта:
-универсалното право на грижи за здравето сега
-премахване на предотвратимите болести
-достъп до чиста вода

Повече информация на: http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/right-to-healthcare

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход