2015-06-16

Кандидатствайте за участие в българо - корейски младежки обмен - 2015 година

 

kamenov-korea 1.jpg

 

Срок: 29 юни 2015 г.

От 2007 г. Министерството на младежта и спорта (тогава - Държавна агенция за младежта и спорта) има сключен Меморандум за разбирателство с Република Южна Корея за сътрудничество в областта на младежта. Меморандумът цели насърчаване на партньорството между двете страни по въпроси, свързани с младежта, като фокусът е поставен върху младежките политики, ключовите механизми и добри практики за справяне с проблемите и за посрещане на нуждите на младите хора в сфери като образованието, заетостта и участието в гражданското общество. 
През месец юни 2015 г. Министерството на младежта и спорта посрещна Корейска младежка делегация и представители на Министерството на равенство между половете и семейството на Република Южна Корея.

Предстои посещение на делегацията на Р.България в Р.Южна Корея, което  ще се проведе в периода 26 август - 01 септември, 2015 г.

В тази връзка, дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта има удоволствието да обяви конкурс за подбор на изявени и мотивирани младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат интерес към младежките политики, културата и ценностите на Република Южна Корея. Избраните кандидати ще имат възможността да посетят азиатската страна като част от официална делегация на Република България. В продължение на няколко дни младежите ще могат да се запознаят с добри практики в сферата на младежките политики, прилагани в Южна Корея, да усетят вековната история, богатата култура и ценности на азиатската държава.

Ако си на възраст между 15 и 29 години и се определяш като активен млад човек с интереси към културата и историята на Южна Корея и ако си заинтересован от въпроси, свързани с младежта, изпрати  своята автобиография на български език и мотивационно писмо (до 300 думи), в което да споделиш с какво участието ти в Програмата би допринесло за твоето личностно и професионално развитие.
Срокът за изпращане на документите за кандидатстване е 29 юни 2015 г. до 18.00 ч. на официалния адрес на дирекцията: youth.policy@mpes.government.bg .

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход