2015-01-23

Инициатива Entrepregirl

 

Entrepregirl.jpg

 

Срок: 13 март 2015

Мечтите понякога остават само мечти, защото не сме опитали да ги сбъднем.

Наградата Entrepregirl е моят опит да сбъдна желанието си да виждам все повече млади хора в България, които не се страхуват да рискуват и стартират свой собствен бизнес; все по-често младите момичета да проявяват интерес към предприемачеството, технологиите и иновациите, а всички заедно да преодолеем стереотипите за това кое е "мъжка" и кое "женска" сфера на образование и професия. Защото мечтите нямат пол.

Вярвам, че инициативата Entrepregirl ще допринесе за увеличаване на професионалното участие на момичетата и жените в сферата на високите технологии, както и за преодоляване на недостига на IT специалисти, което ще повиши конкурентоспобността на България и на страните от Европа като цяло.

В наши ръце е изграждането на утрешните лидери. Да окуражим младите момичета да вървят уверено по кариерния си път и да ги стимулираме да поемат управленски роли в ИКТ сектора, и по принцип, е от ключово значение за икономическото и социалното ни развитие като общество и държава. Вярвайте в мечтите си. Направете първата крачка към сбъдването им днес.

Саша Безуханова

 

Конкурсът е отворен за момичета на възраст от 16 до 25 години.

Крайният срок за подаване на документи е 13 март 2015.

Повече информация и кандидатстване  entrepregirlbg.com/main.html

 

 

Награда Еntrepregirl 2015 включва

 

  • Стипендия за обучение в програма aMBA на Бизнес институт (The Business Institute)
  • Едногодишно менторство

Едногодишно членство в Български център на жените в технологиите

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход