2015-07-06

Ежегоден литературен конкурс "Рада Казалийска" 2015

 

301_writer.jpg

 

Краен срок: 1 септември 2015

 

Народно читалище "Добри Чинтулов-1935" обявява ежегодния литературен конкурс "Рада Казалийска" за 2015 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край.Изисквания за участие:
1. Кандидатите изпращат едно стихотворение, едно есе или един разказ до три печатни страници или максимум по едно произведение от всеки жанр, с шрифт "Times new roman" – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон.
2. Без възрастови ограничения.
3. Произведенията да не са публикувани до момента.
Материалите за конкурса да се изпращат в плик на пощенски адрес:
1172 София,
ж.к. "Дианабад", бул. "Н. Габровски" 55 - за конкурса, или
на имейл: rada.kazaliiska@mail.bg
За допълнителна информация: dobri.chintulov@mail.bg
тел. 02/868 67 59, 868 66 59

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход