2015-11-10

Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад мениджър 2015

 

Evrika_logo 1.jpg

 

Фондация "Еврика" съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад мениджър 2015.

Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие.


Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си. Заявките-предложения трябва да съдържат информация за:

 

 1. -имената и рождената дата;
 2. -адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;
 3. -основна професия, къде и какво е завършил, допълнителна квалификация, какви езици владее и в каква степен;
 4. -кратко описание на професионалната кариера;
 5. -принос за просперитета на фирмата и постиженията през последната година, в т.ч.:
 • бизнес резултати;
 • личен принос за развитие на бизнеса;
 • професионални качества на кандидата;
 • иновативност, качество и бизнес съвършенство;
 • социална отговорност на бизнеса;
 • изграждане на партньорства.

 

Журито, съставено от компетентни специалисти, ще направи предварителна селекция по предоставените резултати и доказателства и обективно и непреднамерено ще определи участниците в заключителния етап. Победителят ще бъде определен след провеждане на среща с журито, за да могат да се изявят знанията и способностите.

Носителят на наградата „ЕВРИКА” ще получи слава и престиж, паметна пластика и почетен диплом.

Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във Фондация „ЕВРИКА” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, office@evrika.org

 


КОНКУРС „МЛАД МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА” - Критерии за оценка на качествата и постиженията на участниците

 

1. Бизнес резултати - Основни характеристики на бизнеса. Номенклатура. Обем на продукцията – в стойностно и натурално изражение. Пазари. Конкурентноспособност. Растеж на бизнеса. Стратегии за развитие.

2. Личен принос за развитие на бизнеса - Кое оценява кандидатът като свой най-съществен принос за развитие на бизнеса. Мнения и оценки на партньори.

3. Професионални качества на кандидата - В конкретна предметна област на  бизнеса. Управленски умения, вкл. Междуличностни умения.

4. Иновативност, качество и бизнес съвършенство -  Внедрени иновации. Организационни механизми за иновиране.Организацията има ли сертифицирана система за управление на качеството? Кои са най-важните организационни механизми за управление на качеството и постигане на бизнес съвършенство?

5. Социална отговорност на бизнеса -  Организацията осъществява ли социално отговорно поведение? В какво се изразява то?

 

6. Изграждане на партньорства - Какви партньорски взаимоотношения изгражда организацията? Какъв е техният смисъл за организацията и партньорите?

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход