2015-11-10

Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад изобретател 2015

 

Evrika_logo 1.jpg

 

Срок:  10 декември 2015 г.


Фондация "Еврика" съвместно с Национално патентно ведомство и Съюз на изобретателите в България организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад изобретател 2015.

 

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори. Представянето става чрез заявка, подробна автобиография, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.

 


Заявката съдържа:

 

  • име, презиме и фамилия;
  • дата на раждане и месторождение;
  • адрес и телефон (служебен и домашен), e-mail;
  • списък на изобретенията с регистровите номера на заявките и номерата на защитените документи;
  • данни за ефективността (икономически, социална, екологично и др.) от внедряването;
  • данни за дяловото участие на автора в изобретенията.

 

Към заявката се прилагат рецензии, изпитателни протоколи и други препоръчителни документи в подкрепа на качествата на кандидата и неговите изобретения.


Наградата „ЕВРИКА” носи обществен престиж, почетен диплом, паметна статуетка, финансова подкрепа в размер на 1 000 лева за участие в научна специализация или краткосрочно обучение. На наградените ще бъдат предоставени и други възможности за реализация на изобретенията.

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, office@evrika.org .

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход