2015-04-16

Чудиш се по кой път да поемеш?

 

2807-shutterstock_7605643_960_539.jpg

 

 

Националният портал за кариерно ориентиране на учениците, разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката ще отговори на твоите въпроси. Порталът предлага  информация и подкрепа, от които се нуждаеш при избора на училище, университет, професия!
http://orientirane.mon.bg/development/?m=1

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход