2015-07-06

XXXII Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"

 

V Hanchev.jpg

 

 

Краен срок: 4 октомври 2015

Организатори на конкурса са Община Стара Загора, Библиотека Родина, Къща музей Гео Милев. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства. Регламент за участие:
1. Конкурсът е явен.
2. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили 14 и не по-възрастни от 25 към датата на отчитане на конкурса - 06.11.2015 г. (родени след 6 ноември 1990 г.).
3. Кандидатите да нямат издадена стихосбирка.
4. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра.
Творбите изпращайте на електронна поща: lib@rodina-bq.org
факс: 042 603 950, или с препоръчана кореспонденция на пощенски адрес:
6000 Стара Загора,
бул. Руски 17, Библиотека Родина.
Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и дата на раждане на участника.

Конкурсните произведения се оценяват от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход