2020-02-17

За седми път Младежки дом Пазарджик ще излъчи носител на Златния знак 


 

nominacia.jpg

 

Младежки дом Пазарджик обявява процедура по набиране на Номинации за носител на Златния знак на Младежки дом Пазарджик  за 2019 година

Връчването на Златния знак на Младежки дом Пазарджик  ще стане на по време на Международния театрален фестивал „Океан от любов“.

Знакът се връчва  всяка година през месец април за рождения ден на Младежкия дом .

Присъжда се на личност, допринесла за развитието, утвърждаването и популяризирането на Младежкия дом; за финансовото подпомагане на дейността на Дома; за подобряване условията на работа в Дома и подобряване на материалната база през изминалия едногодишен период.

Номинирани личности, спечелили веднъж Златния знак, не участват в следващо гласуване.

Предложение за номинация може да се прави индивидуално /от отделна личност/ или групово /от колектив, формация, институция/. Предложението трябва да бъде добре аргументирано. Предложенията се изпращат на електронната поща на Младежки дом Пазарджик mdom_pz@abv.bg в периода 1-20 март 2020 година.

Гласуването ще се извърши онлайн в периода от 10.00 часа на 27 март до 10.00 часа на  7 април на сайта на Младежки дом Пазарджик  www.mdompazardjik.com

Носители на знака в предходните години: Таня Димитрова, Стоян Караджов, Спас Крайнин, Нишан Бъздигян, Станимир Стоилов,  Александра Кисовска, Даниела Якимова и Мария Дъбова.

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход