2019-01-23

Потребности на личността и умения за справяне с житейските предизвикателства

 

zlosc-748x373.jpg

 

Клуб „Психотроника“ при Младежки дом Пазарджик организира ГРУПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  на 9 февруари /събота/ от 10.00  до 13.30 часа. 

Тема: Потребности на личността и умения за справяне с житейските предизвикателства

Водещ: Проф. Даниела Тасевска

За информация и записвания за работата в групата -  Мариана Панталеева, тел.:  0878970293

 

Информация за груповата работа, провеждане и полезност:

Групата за срещи може да бъде дългосрочна или краткосрочна. Нейната цел е изследване на собственото функциониране в социална среда. Препоръчва се и е съставена от хора, които имат стремеж да работят с личните си затруднения по определена тема. Участието в груповите дейности е  защитено, заради наличието на водещ – професионалист и правила, с които участниците са се ангажирали. Зачитането, подкрепата, обратните връзки на другите, помагат на всеки член на групата да се утвърди  и има терапевтичен ефект. Крайната цел на груповата работа е човек да тества себе си, реакциите си,  да открие ресурсите си и да експериментира нови начини на справяне в ежедневието си, като излезе извън зоната си на комфорт. В груповата динамика водещият прилага практически упражнения и представя някои  теоретични понятия при обяснението на определени социални феномени.

 

 


Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход