2019-01-23

Още за гнева и агресията

 

opozicionno-povedenie-250x141.jpg

 

Клуб „Психотроника“ при Младежки дом Пазарджик организира среща разговор с проф. Даниела Тасевска  на 8 февруари /петък/ от 17.30 часа в Голямата зала на Дома.

Темата е „Управление на гнева и контрол на агресията“.

Проф. д-р Даниела Тасевска е декан на Философския факултет и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Член е на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, на Съюза на учените в България, председател е на Общото събрание на Философския факултет, при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, председател е на УС на Сдружение „Отворена врата” – Велико Търново.

 Завършва висшето си образование във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, специалност “Предучилищна педагогика” със специализация „Психология на ранното детство”.

Научните ú интереси са в сферата на психология на развитието, клинична и консултативна психология. Провежда научни изследвания в областта на съвременната когнитивна наука. Има опит като експерт, обучител, модератор и консултант в реализирането на европейски проекти в социалната практика. Има издадени редица студии, статии и доклади от научни конференции.


Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход