2017-10-24

Ленд арт – младежка креативност в природна среда

IMG_7366.JPG

Прекрасният уикенд на 21 и 22 октомври ще остане незабравим за група младежи от художествените паралелки на СУ „Г.Брегов“ и тяхната преподавателка по изобразително изкуство  Дияна Николова. Те станаха част от Проект SPEAKGREEN на Сдружение „Младежки дейности, финансиран от TELUS International Europe. С младите хора работиха Любо и Роси от Център за неформално образование и културна дейност Алос – София. За начало участниците разбраха какво е Ленд арт и в презентацията на Любо видяха произведения на световно известни артисти. По пътя за работната площадка започнаха да се раждат творческите идеи.

IMG_7307.JPG  IMG_7321.JPG

Началото не беше лесно. Вместо да изобразяват природата, те трябваше да я  използват директно в своята работа.

IMG_7324.JPG  IMG_7374.JPG

Трябваше да се научат да изследват потенциала на пейзажа и околната среда като място и материал, да моделират природните материали с помощни средства в художествени форми, да бъдат сръчни при скрепяването на отделните елементи.

IMG_7320.JPG  IMG_7306.JPG

В късния следобед създадоха своята скулптурна форма и бяха много доволни от наученото и свършената работа.

IMG_7382.JPG  IMG_7395.JPG

През втория, участниците бяха на работната площадка преди Роси и Любо и вече бяха подбрали и натрупали материали за новите си идеи.

IMG_7403.JPG  IMG_7407.JPG

Екипната работа вървеше бързо и денят завърши със създаването на инсталационна форма от два елемента.

IMG_7416.JPG  IMG_7417.JPG

Дойде и първата публика, научила за събитието.

IMG_7399.JPG  IMG_7420.JPG

Ленд арт е една  много артистична тенденция за търсене на нови материали и места за практикуване и показване на изкуство, която дава свобода на творческата креативност, привлича все повече публика и променя отношението към природата.

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход