2017-11-10

Биоремедиция 

 

IMG_7693.JPG

 

Биоремедиция или как природата разгражда отпадъците от човешката дейност и как може да използваме този процес – проблем , по който работиха ученици от Математическа гимназия „К. Величков“ – Пазарджик.

Растежът в човешката популация води до много по-бързо изразходване на възобновяемите ресурси,  отколкото възстановяването им. Биомасата, с която разполагаме се изразходва всяка година все по-бързо. Запасите от биомаса на планетата Земя намаляват и това налага рационално използване на възобновяемите ресурси чрез новите технологии – напр. извличане на протеини от слънчогледовото кюспе или използването на  ГМО технологиите за създаване на инсулин. Говориха и за зелените лъжи на компаниите, които представят своите продукти като еко и с това влияят върху пазара, колко хектари земя са превърнати в захарни плантации и колко декара земя и популации са унищожени, за да се създаде екопластмаса от захарна тръстика…

С участниците работи Йордан Стефанов от блога „Наука и критично мислене“.

Събитието е част от проект SPEAKGREEN  на Сдружение „Младежки дейности“, финансиран от TELUS International Europe.

 

IMG_7700.JPG

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход