Предварителни кандидатстудентски изпити в НАТФИЗ

 

 

natfiz-1-1024x597.jpg

 

На 10 и 11 април (петък и събота) 2017 г. за специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” – една от основните специалности във факултет “Сценичнии зкуства” на Националната академия за театрално и филмово изкуство, ще се проведат предварителни кандидатстудентски изпити. Редовният кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2017 г.

Консултации (по индивидуална заявка) за предварителните кандидатстудентски изпити ще се провеждат всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа от понеделник до петък от 10 март до 9 април 2017 г.

Специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” наследява специалността “Театрознание”, създадена в НАТФИЗ през 1950 г. Обучението в нея е единственото в страната, което подготвя високо квалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения както за работа в театъра, така и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.

Студентите придобиват знания върху всички компоненти на театъра в съвременния културен контекст. Те се запознават в детайли с историята и теорията на българския, европейския и световния театър, с теорията на драмата, представлението и зрителското възприятие, както и с основните принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите усвояват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, общите театрални процеси, състоянието на една театрална организация и на културния пазар.

Обучението има за цел да изгради практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.

В процеса на следването студентите развиват умения за работа в екип, участват в дейността наУчебния театър, публикуват в Годишника на НАТФИЗ, участват в програмите за студентски обмен с много училища по театър в европейските страни, практикуват като сътрудници в провеждането на театрални фестивали и други форуми.

Обучението е редовно, с продължителност четири години.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационнастепен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като:

  • Театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии,
  • ръководители, драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии,
  • ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата,
  • експерти  в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение
  • служители в държавна и общинска администрация по култура
  • преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”

 

Дипломиралите се студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми „Театрално изкуство”, “Мениджмънт в сценичните изкуства”, както и в различни други магистърски програми у нас и в чужбина.

Предварителни кандидатстудентски изпити – 10 и 11април 2017г.

Редовни кандидатстудентски изпити– 1-10 септември 2017 г.

Консултации - индивидуални заявки – от 10 март до 9 април 2017 г. на телефон: +359 886742406

Записвания за консултациите (след направена заявка)от 10 март до 9 април 2017 г. в касата на Учебния драматичен театър, ул. „Раковски”108А, тел.:+ 359(2) 9231 303

Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават на 6 и 7 април 2017 г.

в касата на Учебния драматичен театър, ул. Раковски”108А

За повече информация: http://natfiz.bg/, както и на телефони: + 359 886742406; +359(2) 9231 271

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход